Γραφείο Επαγγελματικού προσανατολισμού

Το Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρείας απαρτίζεται από στελέχη (Οικονομολόγους, Πολιτισμολόγους, Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς κ.ά) που στηρίζουν και παρακολουθούν τους ωφελούμενους  για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων τους.

Στόχος του γραφείου είναι να διευκολύνει τους ωφελούμενους στην μετάβασή τους στην αγορά εργασίας και αποτελεί ουσιαστικά ένα κέντρο ενημέρωσης για εκπαιδευτικά και εργασιακά θέματα στο οποίο πρόσβαση έχουν όλοι οι ωφελούμενοι του φορέα μας

Συγκεκριμένα οι βασικές λειτουργίες που  παρέχει μέχρι σήμερα είναι:

  • Συμβουλές  Σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης
  • Επαγγελματικό προφίλ ωφελούμενου
  • Αναζήτηση θέσεων εργασίας
  • Πληροφόρηση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή για αναπτυξιακές κατευθύνσεις και προγράμματα.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων όπως Διαλέξεις και Σεμινάρια
  • Υλοποίηση και αξιοποίηση διακρατικών προγραμμάτων και συνεργασιών
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
  • Εργαλεία Συμβουλευτικής Υποστήριξης
  • Δημιουργία θεματικών εργαστηρίων

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμα εργαλεία και συμβουλές για τόσο  για τρόπους αναζήτησης εργασία όσο και για την κατάλληλη προετοιμασία για την αγορά εργασίας, ενώ παρέχονται και χρήσιμοι σύνδεσμοι και πληροφορίες για εργασιακούς φορείς της Κρήτης ανά Νομό.

Χρήσιμες Συμβουλές.

Εργασιακοί Φορείς Κρήτης ανά νομό

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι