Επιλογή Σελίδας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Δημιουργικός Διαγωνισμός Λογότυπου, που έλαβε χώρα υπό το πλαίσιο του έργου: «Ανάδειξη, Διάσωση, Ανάπτυξη,  Προώθηση της Χειροτεχνικής Μικροεπιχειρηματικής Δραστηριότητας στην Κρήτη».

Όπως είχε προβλεφθεί και στην πρόσκληση του Διαγωνισμού, συστάθηκε ειδική επιτροπή, η οποία συνεδρίασε, βαθμολόγησε και αποφάσισε.

Τα λογότυπα έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου και κρίθηκαν ανώνυμα. Η βαθμολόγηση έγινε σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούσαν το πόσο συμβατό είναι το εκάστοτε λογότυπο με τους στόχους του έργου, αντιπροσωπευτικό ως προς το φάσμα των χειροτεχνικών επαγγελμάτων, πρωτότυπο, λιτό και με τη δυνατότητα αφενός να αποτυπώνεται σε κάθε μέσο αφετέρου να απομνημονεύεται εύκολα στη συνείδηση του αποδέκτη.

Το λογότυπο που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία κρίθηκε ότι αποτυπώνει πολιτισμικά νοήματα της Χειροτεχνίας με πρωτότυπο και εύληπτο τρόπο.

Ακολούθησαν τρεις συναντήσεις με τη δημιουργό, όπως άλλωστε είχε προβλεφθεί και στην πρόσκληση του Διαγωνισμού, για μικρές τροποποιήσεις ως προς τη χρωματική παλέτα, τη γραμματοσειρά και άλλες λεπτομέρειες, ώστε να εναρμονίζεται με την επικοινωνιακή στρατηγική του έργου.

Ευχαριστούμε θερμά, όσους και όσες συμμετείχαν, βάζοντας φαντασία και μεράκι στο λογότυπο που απέστειλαν.

Επισυνάπτονται:

1. Ο πίνακας βαθμολόγησης

2. Η παρουσίαση του τελικού λογότυπου