Επιλογή Σελίδας

Στην πρόσληψη Διερμηνέων Φαρσί/ Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, στο πλαίσιο του «ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία στην Κρήτη» (GRC01/2020/0000000239). Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, με τοπικό εταίρο τον ΠΛΟΗΓΟ.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι ανοικτή και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και το τέλος του έτους. Η αξιολόγηση θα γίνεται άμεσα και οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα προσλαμβάνονται ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να αντλήσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Αίτηση υποψηφίου:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση