Εργαζομένων

Απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Τελευταία ενημέρωση 1/10/2016

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Περισσότερα...


Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας

Τελευταία ενημέρωση 5/08/2013

Το Κ.Ε.Κ. Ανάπτυξη Κρήτης θα υλοποιήσει ειδικά σεμινάρια κατάρτισης για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. Τα προγράμματα επιμόρφωσης αφορούν επιχειρήσεις που ανήκουν στη Β’ κατηγορία (μεσαίας επικινδυνότητας) και Γ’ κατηγορία (χαμηλής επικινδυνότητας).

Περισσότερα...


ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-25

Τελευταία ενημέρωση 16/05/2013

Tο ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης σε εργαζόμενους στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-25). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων με έως 25 άτομα προσωπικό, καθώς και σε ανεξάρτητους εργαζόμενους, των οποίων οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν μπορούν να συμμετέχουν.

Περισσότερα...