Ανέργων

Προγράμματα ανέργων από 29 έως 64 ετών

Τελευταία ενημέρωση 16/01/2015

Περισσότερα...


Πρόγραμμα ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών

Τελευταία ενημέρωση 16/01/2015

Περισσότερα...


Νέα προγράμματα ανέργων από 29 έως 64 ετών

Τελευταία ενημέρωση 12/10/2014

Νέα προγράμματα ανέργων από 29 έως 64 ετών Από τη Δευτέρα 13/10/2014 έως την Παρασκευή 31/10/2014 θα διαρκέσουν οι υποβολές αιτήσεων για το πρόγραμμα «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Περισσότερα...


Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους του Τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών

Τελευταία ενημέρωση 31/05/2014

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 10.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

Περισσότερα...


Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Τελευταία ενημέρωση 14/05/2014

Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 35.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών.

Περισσότερα...


3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τελευταία ενημέρωση 5/07/2013

Η ΑΣ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" υλοποιεί την πράξη "Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικήε Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκεισμού".

Περισσότερα...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Τελευταία ενημέρωση 5/07/2013

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Περισσότερα...


ΑΣ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τελευταία ενημέρωση 4/06/2013

Η ΑΣ "ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" υλοποιεί την πράξη "ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ".

Περισσότερα...


ΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ

Τελευταία ενημέρωση 4/06/2013

Η ΑΣ "ΠΡΟΟΔΟΣ" υλοποιεί την πράξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ».

Περισσότερα...


ΑΣ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση 4/06/2013

Η ΑΣ "Δρόμοι Απασχόλησης" υλοποιεί την πράξη "Ισότιμη Πρόσβαση".

Περισσότερα...


ΑΣ "ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"

Τελευταία ενημέρωση 31/05/2013

Η ΑΣ "ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" υλοποιεί την Πράξη: "Ολοκληρωμένες Δράσεις Για Την Ένταξη Στην Αγορά Εργασίας Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου»".

Περισσότερα...


ΑΣ ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση 31/05/2013

Η ΑΣ ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ υλοποιεί την Πράξη "Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ενδοχώρας Ρεθύμνης"

Περισσότερα...


ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ»

Τελευταία ενημέρωση 16/05/2013

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Περισσότερα...


Α.Σ. Ο ΤΡΟΧΟΣ

Τελευταία ενημέρωση 16/05/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Συν-Εργασίες». Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

Περισσότερα...


Α.Σ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

Τελευταία ενημέρωση 16/05/2013

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Περισσότερα...


Α.Σ. ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τελευταία ενημέρωση 16/05/2013

Η Πράξη «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού» υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Περισσότερα...


Α.Σ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τελευταία ενημέρωση 16/05/2013

Πρόγραμμα "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες δήμου Ηρακλείου"

Περισσότερα...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ)

Τελευταία ενημέρωση 14/05/2013

Λήξη: 31-05-2013

Περισσότερα...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ)

Τελευταία ενημέρωση 14/05/2013

Λήξη: 31-05-2013

Περισσότερα...


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ"

Τελευταία ενημέρωση 10/05/2013

- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Περισσότερα...


Υλοποιηθέντα Προγράμματα ΚΕΚ "Ανάπτυξη Κρήτης" από 02/05/2003 - 31/12/2009

Τελευταία ενημέρωση 10/05/2013

Περισσότερα...