Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στη Σητεία

Στην πρόσληψη ενός/μιας Κοινωνικού/ής Λειτουργού στην περιοχή της Σητείας προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, ως τοπικός εταίρος της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, για την υλοποίηση του προγράμματος ESTIA- Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη.

Η σύμβαση εργασίας θα είναι πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, με διάρκεια μέχρι τις 31/12/2019. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019.

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε ν' αντλήσετε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση υποψηφίου:

Πρόσκληση

Παραρτήματα πρόσκλησης

Αίτηση