Πρόσληψη Διερμηνέων για το πρόγραμμα ESTIA

Δύο διερμηνείς/πολιτισμικοί διαμεσολαβητές θα προσληφθούν για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος  Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν διερμηνέα Σορανί/Κιρμαντζί και έναν διερμηνέα Φαρσί/Νταρί. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την  Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ (www.ploigos-ea.gr) και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (www.anher.gr) και η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018. 

 

Διερμηνέας Σορανί/Κιρμαντζί

 

Διερμηνέας Φαρσί/Νταρί

 

Αίτηση