Οριστικά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη Διερμηνέα Αραβικών, Κοιν. Λειτουργού και Επόπτη Φιλοξενίας στη Σητεία, στο πλαίσιο  του προγράμματος ESTIA - Στέγαση Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2018/0000000149), με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, σύμφωνα με την  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 9486-25/04/2018.

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Οι οριστικοί πίνακες επικυρώθηκαν  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής την Τρίτη 22/5/2018.

 

Ακολουθούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων:

 

Κοινωνικός Λειτουργός

 

Διερμηνέας Αραβικών/Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής

 

Επόπτης Φιλοξενίας