Πιστοποιήσεις

  Πιστοποιήσεις του ΚΕΚ:

   

   

   

  1. Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Γ΄ για το ΚΕΚ «Ανάπτυξη Κρήτης» για υλοποίηση Ενεργειών  ΕΣΠΑ περιόδου

      2007-2013

   

   Έγγραφο πιστοποίησης PDF

   

  logo_pep2.jpg

   

   

   

  2. Βεβαίωση Ανανέωσης Πιστοποίησης ΚΕΚ - Αναλυτικά Στοιχεία ΚΕΚ και Πιστοποιημένων Δομών

   

  Έγγραφο πιστοποίησης PDF 

   

  eoppep_logo.png