Ιστορικό

 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ  συστήθηκε τον Μάρτιο του 1995 και δραστηριοποιείται σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Κατάρτισης σε όλη την Κρήτη.

Εδρεύει στο Ηράκλειο (Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 146, κτίριο ένωσης αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου) και λειτουργεί παραρτήματα στην πόλη του Ρεθύμνου (Πορτάλιου 6-8), στο Πάνορμο του Δήμου Μυλοποτάμου και στην Σητεία.

 

Συστήθηκε από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, Αναπτυξιακές Εταιρείες (Α.Ε ΟΤΑ), Παραγωγικούς και άλλους φορείς  με σκοπούς:

 

 

Σήμερα το εταιρικό σχήμα αποτελείται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, το Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου -  Μαλεβιζίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ν. Λασιθίου, την Ένωση Ξενοδοχείων Σητείας, τον Παγκρήτιο Σύλλογο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και το ΚΟΙΠΟΔΙ (Κοινωνικό Οικο-Πολιτιστικό Δίκτυο).

 

Από το 1995 μέχρι σήμερα η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ έχει αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα στην Ελλάδα,  και την Ευρώπη.

 

Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο (μαζί με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου) μεταφέροντας τεχνογνωσία στην Αυτοδιοίκηση της Κύπρου για την δημιουργία Αναπτυξιακών φορέων και σχημάτων πρίν την ένταξή της Κύπρου στη Ε.Ε και μετά στον σχεδιασμό και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της κοινής Εταιρείας Ευρωπαϊκού Τύπου, με την επωνυμία POLYPHONIA  και το διακριτικό τίτλο: «ΕΟΟΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ», μαζί με τις εταιρίες ComiteRegionalPourLa Formation Des PyrauxAuxActivitesDuTurisme “Cofrat» και  PROMIDEA SOC. COO A.R.L (Αναπτυξιακή Εταιρεία). 

 

Συμμετέχει στο πανελλαδικό Δίκτυο Απασχόλησης με διακριτικό τίτλο " EMPLOY NET ".

 

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με μόνιμο  εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και διαθέτει  μεγάλο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών στην Ελλάδα και την Ευρώπη που εμπλουτίζεται συνεχώς.

 

Κατά την περίοδο του Γ’ ΚΠΣ (2002-2008), υλοποίησε πάνω από 35 projects με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, του Υπουργείου Παιδείας, των Διοικητικών Περιφερειών της χώρας, του ΟΑΕΔ, της ΚΕΔΚΕ, σειράς Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Επίσης, συμμετείχε ως εταίρος στην υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση (Άξονες NOW, YOUTHSTART ADAPT και EQUAL) σε έξι εταιρικά σχήματα, καθώς και σε πλήθος Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (ΤΠΑ) και Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης (ΟΠΑΑ), Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και στην κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN II, ως ανάδοχος ή και ως τελικός δικαιούχος.

 

Η εταιρεία συμμετείχε σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα Παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», ως Συντονιστής Εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίαυλος Απασχόλησης Δήμου Ηρακλείου» και ως εταίρος σε άλλες 5  Αναπτυξιακές Συμπράξεις στους Νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Λασιθίου Κρήτης (Α.Σ. «Δίκτυο Αλληλεγγύης», «Δρόμοι Απασχόλησης», «Κοινωνικός Ιστός», «Συνεργασία» και «Ο Τροχός»).

 

Παράλληλα, συμμετείχε ως Συντονιστής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» και ως εταίρος σε άλλες 6 Αναπτυξιακές Συμπράξεις στους Νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Λασιθίου (Α.Σ. «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης», «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», «Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης», «Πρόοδος», «Ανοικτοί Ορίζοντες» και «Όλοι μαζί», στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).