Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ απασχολεί 13 άτομα προσωπικό (Τ.Ε. και Π.Ε. Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών) και περισσότερα από 100 άτομα εξωτερικούς συνεργάτες (Οικονομολόγους, Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς κ.ά).