Εργασιακοί Φορείς στην Κρήτη

Εργασιακοί Φορείς Κρήτης

 

 

Εργασιακοί Φορείς Νομού Ηρακλείου.

•  Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

•  Επιμελητήριο Ηρακλείου

•  Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου

•  Ευρωπαικό Κέντρο Πληροφοριών

•  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.) - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

•  Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) - Παράρτημα Κρήτης

•  Επιθεώρηση Εργασίας

•  Οργανισμός Εργατικής Εστίας

•  Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.)

•  Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

 

Εργασιακοί Φορείς Νομού Χανίων.

•  Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) - Τμήμα Δυτικής Κρήτης

•  Επιμελητήριο Χανίων

•  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ.) - Τμήμα Δυτικής Κρήτης

•  Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) - Παράρτημα Κρήτης

•  Επιθεώρηση Εργασίας

•  Οργανισμός Εργατικής Εστίας

•  Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.)

•  Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

 

Εργασιακοί Φορέις Νομού Ρεθύμνου.

•  Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) - Τμήμα Δυτικής Κρήτης

•  Επιμελητήριο Ρεθύμνου

•  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ.) - Τμήμα Δυτικής Κρήτης

•  Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) - Παράρτημα Κρήτης

•  Επιθεώρηση Εργασίας

•  Οργανισμός Εργατικής Εστίας

•  Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.)

•  Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

 

Εργασιακοί Φορείς Νομού Λασιθίου.

•  Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

•  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.) - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

•  Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) - Παράρτημα Κρήτης

•  Επιθεώρηση Εργασίας

•  Οργανισμός Εργατικής Εστίας

•  Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.)